martes, 26 de febrero de 2013

Vídeo - Acústico de El Pau

Aquí os dejamos un par de vídeos del concierto acústico de El Pau en Barrio Canino vol. 72, presentando su disco "Tu perro" con los temas "Humo" y "Pa'l polígano".


1 comentarios:

Thanks for sharing, nice post! Post really provice useful information!

An Thái Sơn chia sẻ trẻ sơ sinh nằm nôi điện có tốt không hay võng điện có tốt không và giải đáp cục điện đưa võng giá bao nhiêu cũng như địa chỉ bán máy đưa võng ở đâu uy tín.

Publicar un comentario